Turizam SBK - Poljoprivredni značaj

Index članka
Turizam SBK
Dolazak
Prometni značaj
Geološki i industrijski značaj
Poljoprivredni značaj
Kulturno-historijska baština
Grane turizma
Sve stranice
Poljoprivredni značaj SBK/KSB

Dominira stočarstvo kao najvažnija grana poljoprivrede. U oblasti poljoprivrede preovladavaju sljedeće poljoprivredne kulture : žitarice (kukuruz, ječam, pšenica, zob, raž,..), povrće (Krompir, kupus, luk, grah...) i krmno bilje (travno djetelinske smjese, djetelina, stočna repa,..).U oblasti stočarstva najviše se uzgajaju goveda, ovce, koze i konji. Srednjobosanski kanton je bogat vodama, a obuhvata slivove rijeka Vrbasa, Lašve i Lepenice, te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko, Prokoško, Radovan, Ždrimačka, (Veliko Ždrimačko, Pasje, Hodžića), Zanasovići. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore, a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta.


 

Satelitski pogled