Turizam SBK - Geološki i industrijski značaj

Index članka
Turizam SBK
Dolazak
Prometni značaj
Geološki i industrijski značaj
Poljoprivredni značaj
Kulturno-historijska baština
Grane turizma
Sve stranice
Geološki i industrijski značaj SBK/KSB

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna je bogat slijedećim resursima: ugalj, barit, glina, kvarcit, boksit,.... Poseban privredni potencijal čine prirodne ljepote i historijski spomenici kulture, kao i prostori za sport i rekreaciju. Privredni resursi, koji se nalaze na ovom području su veoma značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za Federaciju Bosnu i Hercegovinu. Od energetskih sirovina, mogu se izdvojiti lignit na području Vrbaske doline, mrki ugalj na području lašvanske doline, zemni plin na području Kiseljaka,...Tu se nalaze i druge vrste indrustrijskih mineralnih sirovina, kao što su rude aluminija-boksit na području Jajca i Donjeg Vakufa; rude željeza-magnetit , hematiti i limoniti na području planine Radovan; rude gipsa na području Gornjeg Vakufa, Uskoplja i Donjeg Vakufa; rude kvarcita, žive, bakra, olova i cinka na području Gornjeg Vakufa/Uskoplja i Donjeg Vakufa, te građevinski materijali, kao štosu tehnički iarhitetonsko građevinski kamen u koji spadaju dolomiti, krečnjeci, kvarc-dioriti, rioliti, mramori, tufovi i sedre, kao i gline. Značajni resursi predstavljaju termalne i mineralne vode,koje se nalaze na području Kiseljaka, Fojnice i Bugojna. Srednjobosanski kanton raspolaže sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke, drvne i kožne industrije.


 

Satelitski pogled