Turizam SBK - Prometni značaj

Index članka
Turizam SBK
Dolazak
Prometni značaj
Geološki i industrijski značaj
Poljoprivredni značaj
Kulturno-historijska baština
Grane turizma
Sve stranice
Prometni značaj SBK/KSB

Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa, gdje se i nalaze važna urbana naselja.Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla–Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar– Ploče, odnosno Neum, te iz Bugojna za pravac Livno -Split). Geografska centralnost i dolinski zadori Vrbasa i Lašve ističu ovo područje na značajnu tranzitnost u svim smijerovima i nivoima (Federacija BiH, Balkan, i dalje Zapadna Europa, Mala Azija i Bliski Istok).Na području Srednjobosanskog kantona postoji mreža magistralnih cesta u dužini od 173 km i regionalnih u dužini od 337 km. Cijelo područje povezano je telekomunikacijskim vezama, pretežno optičkim vodom. Na cijelom području posluje više PTT operatera. Centrale su u svima općinama digitalne i vezane su u sistem FBiH.


 

Satelitski pogled