KISELJAK

NASTANAK I NAZIV GRADA
U pisanim dokumentima Kiseljak se prvi put spominje već u 16. stoljeću, kada je izgrađen prvi han. Arheološki nalazi govore da su komunikacije na ovom području postojale još u periodu rimske vladavine. U srednjem vijeku u dokumentu iz 1244.godine spominje se Lepenica ( Kiseljak ) pored župa Vrhbosna, Neretva, Mel i Lašva. Ta srednjovjekovna župa Lepenica obuhvatala je cio današnji lepeničko-kreševski kraj, koji graniči sa spomenutim župama. Najstariji pronađeni tragovi ljudske djelatnosti potiču još iz neolita. 1531.godine u putopisu slovenca Benedikta Kuripešića, zabilježeni su prvi zapisi o ovom gradu, kada su na području današnjeg Kiseljaka izgrađeni prvi objekti džamija, han i kuća za stražare. Srednjovjekovnih nalaza ima mnogo, a najbrojniji su stećci. Ime Kiseljak, grad je dobio upravo po kiseloj vodi koja je u stanovitoj mjeri opredjelila i njegov ukupni razvitak i opredjelila u tome pravcu njegove razvojne i turističke planove.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Kiseljak leži na obalama triju rijeka Lepenice, Fojnice i Kreševčice, a zauzima površinu od 164 km². Okružen brdima Jasikovica, Graščica, Berberuša, Plaz i Kruševska kosa, na nadmorskoj visini od 450 metara, sa umjereno kontinentalnom klimom pruža vrlo povoljne uslove za život. Zahvaljujući prirodnom bogatstvu, ovo područje ima dobre uslove za razvoj planinskog, lovnog i ribolovnog turizma. Prema popisu stanovništva 1991.godine općina Kiseljak je imala 24.146 stanovnika.

KULTURNO-HISTORIJSKA OBILJEŽJA
Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, u BiH ali i u svijetu najprepoznatljiviji je po svojoj tradiciji, prije svega po mineralnoj vodi „Kiseljak“, koja je ispitana u renomiranim zdravstveno-istraživačkim centrima. Nadaleko su poznate i Kiseljačke pogačice, a vremenom ovaj grad je postao prepoznatljiv i kao važno shoping mjesto. Pored mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, ovaj kraj raspolaže i velikim šumskim i rudnim bogatstvima.

ZAŠTO DOĆI
Kiseljak, već stoljećima predstavlja odmaralište i konačište na putovanju iz srednje Bosne do Sarajeva. Kako bi se sačuvala bogata kulturna tradicija, još uvijek se njeguju folklorne, muzičke i druge kulturne vrijednosti ovog grada.